کنتاکتور اشنایدر

کنتاکتور 9 امپر اشنایدر بوبین 24VDCکد LC1D09BD

کنتاکتور 9 امپر اشنایدر بوبین 24VDCکد LC1D09BD

1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 32 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D32BD

کنتاکتور 32 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D32BD

14,000,000 - 16,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کنتاکتور40 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D40BD

کنتاکتور40 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D40BD

25,000,000 - 29,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور50 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D50AM7

کنتاکتور50 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D50AM7

2,900,000 - 4,300,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور65 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D65M7

کنتاکتور65 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D65M7

3,500,000 - 5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 95 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D95M7

کنتاکتور 95 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D95M7

8,000,000 - 9,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور115 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D115M7

کنتاکتور115 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D115M7

1,500,000 - 2,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور150 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D150M7

کنتاکتور150 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D150M7

12,500,000 - 15,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 25 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D25BD

کنتاکتور 25 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D25BD

2,000,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 12 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D12BD

کنتاکتور 12 امپر اشنایدر بوبین 24VDC کد LC1D12BD

1,000,000 - 2,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور80 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D80M7

کنتاکتور80 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D80M7

5,900,000 - 7,300,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 18 امپر اشنایدر بوبین24VDC کد LC1D18BD

کنتاکتور 18 امپر اشنایدر بوبین24VDC کد LC1D18BD

1,500,000 - 2,100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کنتاکتور 12 امپر اشنایدر بوبین 220ولت کد LC1D12M7

کنتاکتور 12 امپر اشنایدر بوبین 220ولت کد LC1D12M7

900,000 - 1,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 18 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D18M7

کنتاکتور 18 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D18M7

1,000,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 25 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D25M7

کنتاکتور 25 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D25M7

1,200,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور 32 امپر اشنایدر بوبین 220ولت کد LC1D32M7

کنتاکتور 32 امپر اشنایدر بوبین 220ولت کد LC1D32M7

1,700,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

کنتاکتور40 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D40AM7

کنتاکتور40 امپر اشنایدر بوبین 220 ولت کد LC1D40AM7

2,400,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس برسام صنعت دنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 9-خیابان آزادی - بعد از خیابان دکتر هوشیار - پلاک 474 - واحد 5 غربی- کدپستي 1341963313

موبایل : 09199100449

تلفن : 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589

وب سایت : www.barsam-sanat.irشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09199100449

تلفن : 021-66022362, 021-66052458, 021-66053589

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.barsam-sanat.ir